Home About 3D Eureka Inspiration Design Services 3D Illusion Gallery Contact to 3D Eureka
3D Eureka Official Fanpage

หลีกหนีข้อจำกัด ด้วยทางเลือกที่ดีกว่า

ปัจจุบันป้ายโฆษณาในที่สาธารณะทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายโฆษณาในกรอบหรือโครงสร้าง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งในแต่ละพื้นที่โฆษณา ด้วยการติดตั้งเฉพาะที่และรูปแบบภาพโฆษณา ที่จำกัดอยู่ในตัวโครงสร้าง ทำให้ป้ายโฆษณาไม่โดดเด่น 3D Eureka หลีกหนีข้อจำกัด จากป้ายโฆษณาทั่วไป ด้วยการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนที่จะใช้ในการโฆษณา 3 มิติ บนผนัง ไม่มีโครงสร้างในการติดตั้ง ไม่เกิดปัญหากับความซับซ้อนของพื้นที่ รวมถึง ปัญหาวัสดุสิ้นเปลืองในการติดตั้งและขนย้าย

โฆษณา 3 มิติ เป็นมากกว่าภาพวาดบนผนัง

ด้วยนวัตกรรมการออกแบบภาพโฆษณา 3 มิติ บนผนัง 3D Eureka สามารถสร้างภาพโฆษณา 3 มิติ ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบความละเอียด Full HD ความคมชัดสูง พิมพ์และเคลือบลงบนวัสดุคุณภาพสูง ใช้ได้กับผนังทุกประเภท

สื่อโฆษณารูปแบบใหม่บนพื้นที่ใหม่

ภาพโฆษณา 3 มิติ บนผนัง ออกแบบภาพหรือคำโฆษณาให้แสดงมิติทะลุ ยื่น หรือลึกเข้าไปในตัวผนัง สามารถเลือกมุมมองภาพโฆษณาได้หลายมุม ทั้งมุมตรงและมุมมองจากด้านข้าง โดยออกแบบให้ชิ้นแผ่นโฆษณา แสดงผลเป็นภาพโฆษณาที่ต่อเนื่องกัน ยืดหยุ่น ประหยัดเวลา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า บนพื้นที่ที่ดีกว่า การออกแบบติดตั้งได้ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป

Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb
 

HomeAboutInspirationDesignGalleryContact

©2004 - 2014 SIGNMATCH LOGO INSPIRATION ALL RIGHTS RESERVED
sml3d.eureka@gmail.com, signmatch@hotmail.co.th