Home About 3D Eureka Inspiration Design Services 3D Illusion Gallery Contact to 3D Eureka
3D Eureka Official Fanpage
 

ภาพ/ป้ายโฆษณา 3 มิติ สำหรับ Wraps ยานพาหนะต่างๆ (3D Advertising wraps car)

3D Eureka 3D Illusion wraps car ภาพ/ป้ายโฆษณา 3 มิติ สำหรับการสร้างการจดจำสินค้าและบริการ ด้วยการ Wraps ภาพโฆษณา 3 มิติลงบนตัวรถยนต์ รถตู้ หรือ รถบรรทุกสินค้า สร้างแคมเปญการตลาด ผ่านมิติมุมมองของภาพโฆษณา ที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าละบริการ ผ่านภาพโฆษณา 3 มิติ บนตัวรถยนต์

สื่อโฆษณา 3 มิติ ของ “ทรีดี ยูเรก้า” สามารถปรับเพื่อให้เข้ากับแคมเปญโฆษณาที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการในรายละเอียดการออกแบบ
Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb
 

HomeAboutInspirationDesignGalleryContact

©2004 - 2014 SIGNMATCH LOGO INSPIRATION ALL RIGHTS RESERVED
sml3d.eureka@gmail.com, signmatch@hotmail.co.th