Home About 3D Eureka Inspiration Design Services 3D Illusion Gallery Contact to 3D Eureka
3D Eureka Official Fanpage
 

เปลี่ยนแนวขั้นบันไดเป็นพื้นที่โฆษณาขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคพิเศษในการออกแบบ ทำให้ภาพโฆษณาบนแนวขั้นบันไดมีความสมบูรณ์ โดยภาพโฆษณาจะไม่ถูกตัดทอนหรือดึงยืด จากผลของความสูงของระยะของขั้นบันไดแต่ละขั้น

บริษัทที่ต้องการจัดทำโปรโมชั่นพิเศษ เอเจนซี่ หรือบริษัทที่ให้บริการด้านสื่อโฆษณา ที่กำลังมองหาแนวความคิดและนวัตกรรมในการทำแคมเปญโฆษณารูปแบบใหม่ เพื่อสร้างสถานะในการโฆษณา ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ครอบคลุมและชัดเจน การเลือกพื้นที่สำหรับแคมเปญโฆษณาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

3D Eureka คือโฆษณา 3 มิติ บนขั้นบันได ขนาดใหญ่ เพราะการติดโฆษณาบนขั้นบันไดนั้น เป็นจุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาการติดโฆษณาบนแนวขั้นบันไดนั้น ภาพโฆษณาที่ผิดสัดส่วน ขาดความสมบูรณ์ของภาพ

่ด้วยนวัตกรรมและขั้นตอนการออกแบบเฉพาะของ 3D Eureka สามารถสร้างภาพโฆษณา 2มิติ และ 3 มิติ ขนาดใหญ่บนแนวขั้นบันไดได้แบบไร้รอยต่อ 

ขั้นตอนการออกแบบติดตั้ง

ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบคิดคำนวณ เพื่อหาและกำหนดสัดส่วนของภาพโฆษณาบนขั้นบันได ที่สมบูรณ์ที่สุด พิมพ์และเคลือบลงบนวัสดุคุณภาพสูง 3D Eureka สามารถสร้างภาพโฆษณา 2มิติ และ 3 มิติ สำหรับการทำโฆษณาบนแนวขั้นบันได้ทุกๆที่

ภาพแรกคือ โฆษณาบนแนวขั้นบันไดทั่วไป ผิดสัดส่วน ขาดความสมบูรณ์ของภาพ

ภาพโฆษณาบนแนวขั้นบันไดของ 3D ยูเรก้า ขั้นตอนการออกแบบพิเศษ ทำให้ภาพ3มิติไม่ผิดสัดส่วน

Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb Plants: image 1 0f 36 thumb
 

HomeAboutInspirationDesignGalleryContact

©2004 - 2014 SIGNMATCH LOGO INSPIRATION ALL RIGHTS RESERVED
sml3d.eureka@gmail.com, signmatch@hotmail.co.th